Yüksek Enerji Fiziği

TOBB ETÜ

TOBB ETÜ Yüksek Enerji Fiziği

Maddenin Kudret-i Zerriyesi


Eski çağlardan beri insanların yaşadıkları evreni anlamaya çalışmaları ve bu yönde gösterdikleri çabalar bugün parçacık fiziği olarak nitelendirilen bir alanda halen devam etmektedir. Evreni oluşturan maddenin en küçük yapıtaşlarını ve bu yapıtaşları bir arada tutan kuvvetleri araştırmak insanları düşündürmeye, yeni teknolojiler üretmeye ve daha fazla soru sormaya yöneltmiştir. Bugün gelinen bu noktada parçacık fiziği alanında halen yanıtlanmayı bekleyen bir çok soru mevcuttur.

Standart modelin açıklayamadığı bazı durumlar:

• Kuark-lepton simetrisi
• Madde/anti-madde asimetrisi
• Elektro-zayıf ve Güçlü Kuvvetlerin birleşmemesi
• Kütle çekim (gravitation)
• Nötrino kütleleri
• Aile tekrarlaması (family replication)
• Sıradüzen sorunları (hierarchy problems)
• Yük kuvantumlanması (charge quantization)

Bu sorunlara karşı ortaya atılan bazı öneriler:

• Bileşiklik (Compositeness)
• Ekstra-boyut (Extra-dimensions)
• Büyük Birleşim Kuramları (Grand Unified Theories)
• Süpersimetri (SUSY)
• Sicim Teorisi (String Theory)
Şu anki projemizde, bilinen temel parçacıkların da daha alt bileşeni bulunan bileşikler olduklarını varsayıyoruz.

ÇALIŞMA GRUBU

TOBB ETU GRUBU

Saleh Sultansoy
ssultansoy@etu.edu.tr

Ahmet Nuri Akay
aakay@etu.edu.tr

Ümit Kaya
Bilgehan Barış Öner
Ali Can Canbay
Yiğit Can Acar
Ali Osman Acar
Dariush Mohammadzadeh

İŞBİRLİĞİ YAPILAN AKADEMİSYENLER

Şemsettin Türköz

Yusuf Oğuzhan Günaydın

Mehmet Şahin

Abdüllatif Çalışkan

Seyit Okan Kara

Aysuhan Ozansoy

İlgili Bağlantılar

Proje Kapsamındaki Sunumlar:

11-12 Mart tarihinde İstanbul'da yapılan FCC çalıştayında (FCC PHYSICS, DETECTOR AND ACCELERATOR WORKSHOP @ ISTANBUL) yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz:
 • FCC based Lepton-Hadron and Photon-Hadron Colliders: Luminosity And Physics (Saleh Sultansoy)
 • COLOR OCTET ELECTRON e8 @ FCC-hh, CLIC AND FCC-he DEEP INSIDE OF MATTER (Ümit Kaya)
 • İlgili Bağlantılar:

  Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili bir kaç bağlantı:

  Boş Pozisyonlar:

  Lisans/Lisansüstü seviyesinde yüksek enerji veya parçacık fiziği çalışmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz:
  ssultansoy@etu.edu.tr